Dubletcirkulationen

Vores nuværende leder af dubletcirkulationen Frank Brodde har valgt at trække sig fra denne post med udgangen af sæsonen.

Bestyrelsen vil gerne takke Frank for den store indsats gennem årene.

Bestyrelsen ønsker at fortsætte med dubletcirkulationen, og har allerede indledt arbejdet med at finde en, som har tid og lyst til at overtage posten.

Har du lyst til at blive leder af dubletcirkulation, kan du kontakte klubbens formand Frants Langhoff på telefon 24773810.

Bestyrelsen i Sydvest