Generalforsamling 1. april

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Sted: Mødestedet, Sædding Centret

Mandag den 1. april 2019, kl. 19:00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning ved formand

Funktionslederberetning

  1. Økonomi:

a)   Aflæggelse af klubbens regnskab. ( Irene)

b)   Fastsættelse af klubbens kontingent. (bestyrelsen forslår

Uændret A:495,- og C: 250,-

  1. Indkomne forslag.

Ændring af Vedtægter §10. Sletning af linjen:”Valgbar til bestyrelsen er kun A-

medlemmer”. Forslagsstiller Frants Langhoff

5.  Valg.

På valg er:  Irene Henriksen

Kim L. Sørensen

Lene Fabricius

Øvrige bestyrelse: (ikke på valg)

Frants Langhoff, Bo Pallesen

2 suppleanter: Jean Christensen, Henrik Jessen (på valg)

Valg af 2 revisorer – Orla Albrektsen og Torben N. P.  (på valg)

Valg af revisorsuppleant: Viggo S.    (på valg)

  1. Eventuelt.

Bestyrelsen forslår vi går væk fra at lave Diplomer for Jubilarer (fødselsdage og antal medlems år), men beholder Jubilar navnelisten i medlemsbladet.

Klubben er vært ved kaffe og brød.

NB:  klubbens A og C-medlemmer har stemmeret, hvis kontingent for 2019 er betalt.