Vi forbeholder os, at indleveret materiale skal være i mængde/værdi tilpasset en bedre-større auktion.  Små lot skal sælges på Kviksalg i klubben.
Er du i tvivl så gerne spørg for en vurdering.
Ansvarlig for anvisningssalg: Frants Langhoff,  frants.langhoff@gmail.com,
tlf. 24773810
Regler anvisningssalgRegler anvisningssalgKviksalgslisteKviksalgslisteAUKTIONSPLANCHE-1.docAUKTIONSPLANCHE-2.pdf
Indleveringsliste til anvisningssalgIndleveringsliste til anvisningssalg