Regler for udlån:

Udlån sker ved henvendelse til klubbibliotekar Erik Henriksen. Bogen findes ud fra det registrerede bognr. (yderst til venstre), dette oplyses, hvorefter man får bogen udleveret og udlånet noteres. Lånetid 14 dage, eller efter aftale. Der forefindes i biblioteket nyere kataloger, som kun udlånes i lokalet på dagen, og enkelte som kan medlånes indtil næste mødeaften.

Herunder klubbens bogsamling:

Nr Udgiver Land År Type
1 AFA Danmark 2013
2 AFA Danmark 2012
3 AFA Danmark 2008 Special
4 AFA Danmark 2002 Special
5 AFA Danmark 1995 Special
6 AFA Danmark 1987/88 Special
7 AFA Danmark 1981/82 Special
8 AFA Danmark 1976 Special
9 AFA Danmark 1971 Special
10 AFA Danmark 2009
11 AFA Vest A-L 2012 Europa
12 AFA Vest M-Ø 2012 Europa
13 xx xx
14 xx xx
15 xx xx
16 xx xx
17 AFA Øst A-Q 2009 Europa
18 AFA Øst R-U 2009 Europa
19 Sava Danmark Bogtryk
20 Sava Danmark 2003 Stålstik
21 Oxholm Danmark 1991 Brotype
22 Haff Danmark 1979 Breve 1
23 Haff Danmark 1979 Breve 2
24 Skilling Danmark 1999 Danmarks Helsager
25 Perfinklub Danmark 2001 Perfins
26 Daka Danmark 2006 Stjernestp.
27 AFA Danmark 2008 Takstfortegnelse
28 Arnholtz Danmark Poststempler
29 Helding Danmark Annulleringsstempler.
30 L. Nielsen Danmark Kvadrat – 1864 udg – Tofarvet udgaver
31 Kh Philatel Danmark 1989 Danmarks posthuse.
32 Kh Philatel Danmark 2004 Censuren i Danmark 1940 – 1947
33 Tom Plovst Danmark 1965 Specialkatalog  stålstukne frimærker bølgelinieudgave hæfte 1 – 4
34 Tom Plovst Danmark 1970 Specialkatalog  stålstukne frimærker bind 1
35 Poulsen Danmark 1974 4 skilling 1854 håndbog
36 Madelung Danmark 1942 Danmark Special
37 AFA Danmark 1966 Special
38 AFA Danmark 1976 Special
39 AFA Danmark 1981 – 82 Special
40 Winther Danmark 1968 4 skilling 1864 – krone cepter – sværd
41 E. Ohlhues Danmark 1938 Stempelaftryk fra private frankeringsmaskiner
42 Skilling Danmark 1980 Sava stålstik
43 Skilling Danmark 1983 Sava bogtryk 1904 – 1933
44 AFA Danmark 1976 Fire rigsbankskilling pladning af plade 1
45 AFA Danmark 1977 Fire rigsbankskilling pladning af plade 2
46 Andersen Danmark 1949 Fire rigsbankskilling pladning 1851 – 1854
47 Andersen Danmark 1952 Fire rigsbankskilling  1851 – 1854  retoucherede klicheer
48 Poulsen Danmark 1950 Lidt om 1854 – 1857 udgaven
49 Michel Asien 2 1972 Oversø 5/2
50 Michel Tyskland 1996 Brevkatalog
51 Michel 1 2004 Nord- und Mittelamerika
52 Michel 2 2004/05 Karibiske øer
53 Michel 3 2005 syd amerika
54 Michel 4 2005 Nord og Østafrika
55 Michel 5 2007 Westafrika
56 Michel 6 2007 Syd og central Afrika
57-1 Michel 7.1 2012 Australien + Oceanien A-M
57-2 Michel 7.2 2012 Australien + Oceanien K-Z
58-1 Michel 8.1 2012 Syd Asien
58-2 Michel 8.2 2012 Sydøst Asien
59-1 Michel 9 2006 Mittel- und Ostasien
59-2 Michel 9.1 2012 Kina
59-3 Michel 9.2 2011 Japan & Korea & Mongoliet
60 Michel 10 2007/08 nær Østen
61 Daka Føroyar 2000 Gf 10
62 AFA Norden 2005 Julemærker
63 Daka Grønland 1999 Cinderella
64 E M Larsen Danmark 1981 Pr-Ulsted og Parentes
65 Daka Danmark 2008 Lapidarstemplerne
66 Skilling Danmark Helsager 1
67 Skilling Danmark Helsager 2
68 Bechsgaard Danmark 1986 Sønderjydske stempler
69 Daka Danmark 2006 Posthornstemplerne m.m.
70 N.F.Olsen. Danmark 1965 Bogtryk Bølgeliniemærkerne.
71 Hopballe Færøerne Poststempler efter 30 Jan. 1975.
72 Michel Tyskland 2001 SpezialBand 1: 1849 til April 1945.+ bind 2: ab 1945
73 Michel Østrig 1979/80 Spezial
74 Rossiter & Flower verden 1986 The Stamp Atlas
75 Jon A. Jonsson Island 1973 100 År om Islands Frimærker
76 Greenland Grønland Frimærker fortæller om Grønland
77 B. Rasmussen Danmark 2007 Fra Billedhilsen til Postkort.
78 Schantl BRD/Berlin 1995 Plattenfehler
79 Michel USA 1980 Special
80 Frost Vestindien 1981 Special
81 Jørgen Rasmussen GR/Færø. 1968 Special katalog
82 Örjan Lüning Norden ? Luftpostens historia i Norden
83 No-Fila Norge 1963 Håndbuk over Norges Frimerker del 1
84 No-Fila Norge 1966 Håndbuk over Norges Frimerker del 2
85 Skilling Danmark 2007 Interneret i Danmark under  første verdenskrig.
86 Skilling Danmark 1992 Dansk luftpost. Takster og rutebeskrivelser.
87 Hopballe Færøerne 1986 Færøernes postale forhold under anden verdenskrig.
88 Clausen Danmark 1977 Om at samle 1864-udgaven
89 Clausen Danmark 1974 Om at samle tofarvede
90 Clausen Danmark 1974 Om at samle våbentype
91 Clausen Danmark 1975 Om at samle danske tjenestemærker
92 Clausen Danmark 1977 Om at samle bogtrygte bølgeliniemærker
93 Clausen Danmark 1974 Om at samle danske poststempler
94 Clausen Sverige 1975 Om at samle svenske båndmærker
95 Clausen Norge 1975 Om at samle norske posthornmærker
96 Michel Tyskland 1982 Privat helsager. Brd – Berlin – DDR
97 Hopballe Færøerne 1986 Interimistiske frigørelsesmidler 1919
98 Hopballe Grønland 1986 Beskrivelse og katalogisering
99 Hopballe Grønland 1986 Censurpost under anden verdenskrig
100 Hjørne Grønland 1982 Postal history volume 1 – parcel-cards
101 S  Gibbons England 1970 Edward vll – George vl  – Special Catalog Vol 2
102 S  Gibbons England 1970 Queen Elizabeth ll – Special Catalog Vol 3
103 S  Gibbons England 1970 Queen Elizabeth ll – Decimal Issues – Special Catalog Vol 4
104 Clausen Danmark 1974 Om at samle små kvadrater
105 Boom Danmark 1980 Frimærkehæfter
106 Skilling Danmark 1998 Stjernestempler – Brevsamlingsstempler samt deres forløbere og afløsere
107 S  Gibbons England 1983 Channel Islands – Special Catalog
108 Politiken Danmark 1978 Håndbog for samlere
109 Frost DVI 1981 Dansk Vestindiens special katalog.
110 Koch Danmark 1986 Kronerne og Korsene. Dansk frimærkehistorie 1842 – 1932
111 KPK Danmark 1962 Danmarks gennemstukne frimærker 1863
112 Plovst Danmark 1962 Danmarks postfærge mærker
113 SFFS Sverige 1946 Handbok over Sveriges frankotecken 1855 – 1946
114 Zareski USA 1951 19th Century United States – Fancy Cancellations
115 KPK Danmark 2004 Lokal- og distriktsforsendelser i provinsen i 1800-tallet
116 E M Larsen Danmark 1978 Censur og skibspost 1933 – 1945. Dk + andre lande
117 Emmerich Danmark 1940 Dansk luftpost katalog m over 150 illustrationer
118 Berlingske Danmark 1965 Luftpost serien – varianter – under luppen – Særtryk
119 Frost Danmark 1980 Danskere i Tysk krigstjeneste under 2 verdenskrig
120 Fjeld Norge 1988 Tysk postsensur i Norge under 2 verdenskrig 1940 – 45
121 SCC Norge 1976 The Posthorn – The scandinavian collectors Club – vol 33/4/128
122 Løkeberg Norge 1978 Norsk dampskibspost
123 DP Schleswig 1977 Die nachverwendeten stempel Schleswig – Holstein – Lauenburg
124 AFA Danmark 1995 Danmark 1875 Ovalklicheer 16 øre med 6 stk plancher
125 Günter Tölcke Bornholm 1981 Tysk. Inselfuhrer over Bornholm fila Christiansø
126 x x x x
127 E M Larsen Danmark 1978 Danske særstempler i ( 1901 – 76 )
128 E M Larsen Danmark 1982 Pr-Ulsted og Parentes – 1 tillæg
129 Farlow Bornholm 1956 Bornholmske poststempler
130 Gotfredsen Danmark 1968 De 2 udgaver af provisoriet 4/8 øre
131 SFF Danmark 1972 Svensk udgave om danske skillingsmærker 1851/1871-Essays/prøvetryk 1850/86
132 Møller Danmark 1976 Overgang fra skilling til øre 1/1 1875
133 E Larsen Cesko 1980 100 Heller Hradcany ll – pladebeskrivelse af plade 1 + 2
134 E M Larsen Danmark 1978 Særstempler Dk 1977 – Grønland – Færøerne samt Dk TMS 1977
135 Juhl Danmark 1956 Frimærkehæfter 1934 – 1950
136 Juhl Danmark 1956 Danmarks staalstukne frimærker – Tillæg  1956
137 Østergaard Danmark 1973 277 forsk. Fejl på 4 og 8 øre tofarvede tk. 14 og 12 1/2
138 KPK Danmark 1961 Danmarks første frimærke. 4 R.B.S. Postreformens gennemførsel
139 KPK Danmark 1964 Danmarks frimærker 1858 – 1862
140 Minkus USA 1966 Special katalog
141 E M Larsen Danmark 1977 Kilden til postcensurens historie 1940 – 45
142 Poulsen Danmark 1995 Mærkatpropaganda i Danmark 1930 – 1945 med tillæg
143 Juhl Danmark 1956 Danmarks staalstukne frimærker – 1933 – 1948
144 Charles Haugbøll Danmark 1973 Vores postbud. Københavnske  bude fortæller historier
145 Hagemann Danmark 1942 Danmark og Dansk Vestindiens klassiske frimærker del 1 og 2
146 Hagemann Danmark 1942 Danmark og Dansk Vestindiens tofarvede frimærker 1870 – 1905
147 Hagemann Danmark 1951 Danmark og Dansk Vestindiens klassiske frimærker del 1 og 2 -bind 4
148 T. Larsson Fedde Norge 1981 Tysk feltpost i sør-Norge – abschnitt Stavanger
149 E M Larsen Danmark 1978 Postforbindelsen med udlandet 1940/45 Røde kors/pop/506/Lissabon m.m.
150 Weimann Brd 1984 Nr 2. Die Burgen und Schlosser studien. Handbuch
151 Weimann Brd 1984 Nr 3. Automatenmarken. Handbuch
152 Thejls Danmark 1969 Frimærker folk og filateli med prøvetryk side 87
153 PO USA 1949 Katalog 1847 – 1949
154 Harl Heinz Utz Tyskland 1997 Handbuch – Tarnstempel – Stumme stempel – Deutschen feltpost 1939/45
155 PO USA 1945 Katalog 1847 – 1945
156 E M Larsen Danmark 1978 Tysk marinefeltpost i Danmark
157 Svein Andreassen Norge 1995 Postveier og sensur under 2 verdenskrig
158 GP Grønland 1985 Post besørget gennem Røde kors under 2 verdenskrig nr 2
159 GP Grønland 1985 Post besørget gennem Røde kors under 2 verdenskrig nr 2
160 GP Grønland 1985 Postruterne til Grønland under 2 verdenskrig nr 2
161 GP Grønland 1985 Postruterne til Grønland under 2 verdenskrig nr 2
162 PF Div 1990 Posthistoriske meddelelser Censur/Feltpost
163 Alfred Clement Østrig 1964 Handbuch Feld und militarpost in Østerreich
164 Haycock Gibraltar 1978 Posted in Gibraltar. History.
165 John Torstad Norge 1995 Den norske postkontrollen under første del af 2 verdenskrig
166 DP Tyskland 1988 Die geschichte des Feltpostamtes 430 – 1939 – 1944. Sonderheft
167 Posthistorisk forlag Danmark 1983 Posthistoriske meddelelser  klassisk Danmark, Ribe amt, 2 hefter
168 Sieger Div 1931 Flugpost marken – katalog 1931 hele verden
169 DP Tyskland 1992 Deutsche Feltpost 1939 – 1945
170 Specht Div 1993 Civil and Military  censorship during world war ll
171 Tesapsides Grækenland 1998 Die Deutsche feltpost in Griechenland im ll weltkrieg 1941 – 1945
172 Stephan Brd 1984 Nr 4. Ein leben fur den weltpost verein
173 Michel Tyskland 2002 Deutsche Feltpost 1937 – 1945
174 E M Larsen Danmark 1978 Tysk marinefeltpost i Danmark supplement luftwaffe feltpost
175 KP Kina 1978 Large Dragon Stamps – Covers and postmarks
176 Madelung Danmark 1953 Danske særstempler og Fdc stempler
177 Tholl Danmark 1978 Brevsamlingsstempler. Tildeling i årene 1860 – 1874
178 Rudbeck Sverige 1935 Svenska poststamplar i postmuseum. Føre frimærkenas inførande
179 SFFS Sverige 1974 Tidiga svenska datumstampler. Del 1. Bågstampler
180 SFFS Sverige 1974 Tidiga svenska datumstampler. Del 2. Fyrkantstampler
181 Gule butik Norden 1981 Nordiske julemærke katalog med lokal mærker
182 Rasmussen Danmark 1969 Special katalog. Fluorescerende frimærker
183 E M Larsen Danmark 1977 Sønderjydske censurstempler. 1914/20 & 1944/47
184 Kristensen Danmark 1982 Brevsamlingsstedernes stempler og annuleringsmetoder
185 KPK Danmark 1942 Danske ringstempler 1851 – 1863. Nummerafstemplinger
186 Koch Div 1960 Min frimærkebog. Sådan begynder man at samle
187 Politiken Div 1966 Frimærkebogen
188 Wennberg Sverige 1942 Specialkatalog over Sveriges frankotecken
189 Tysk Tjekkoslovakiet 1993 Specialkatalog over helsager 1950 til 1993
190 Rein/Donau Tjekkoslovakiet 1981/84 Hæfte nr 50 til 60
191 Rein/Donau Tjekkoslovakiet 1984/86 Hæfte nr 61 til 70
192 Samlerforening Rusland 1993 Medlemsblad Nr 16
193 Samlerforening Rusland/Ussr 1994 Helsagskatalog
194 Samlerforening Rusland 1994 Billedpostkort (BPK) Katalog
195 Posthistorisk Norge 1990 Takster/ruter/postbehandling Norge/udland.  Skillingsperioden del 1. L. A. Brecke
196 Posthistorisk Norge 1984 Norske portosatser 1855 – 1865. L. A. Brecke
197 Posthistorisk Norge 1978 Norges posthistorie.  1814 – 1849. +  1850 – 1860. L. A. Brecke
198 Posthistorisk Norge 1988 Norges posthistorie.  1875 – 1889. L. A. Brecke
199 I.E.Larsen Danmark 1967/83 Frimærkeårbogen 16 bind.
200 ? Danmark 2000 Censuren i København april 1940 til september 1944
201 ? Danmark 2000 Censuren i Sønderborg under 2 verdenskrig.ink. 10 originale telegrammer.
202 Posthistorisk Grønland 2000 1  verdenskrig om Grønland – Færøerne – Island.
203 Bendy  Knudsen Island 1991 Censurbreve 1940 – 1945
204 J.P. Lebrun Tyskland 1976 Die feldpostnummern der deutschen infanterie 1939 – 1945 band 1
205 J .C. Mann England/Irland 1974 Meter stamps
206 Politiken verden 1966 Frimærkebogen nr. 92
207 P Thomassen Danmark 1945 Fortegnelse over danske postkassetømningsstempler(posthorn) 1924 – 1945
208 A. Bloch Grønland 2000 Mail to/from and internally in Greenland during the 2nd world war.
209 BDP Danmark 1985 Die kreissteg-stempel von Danemark ab 1945.
210 A.Clement. Østrig 1964 Handbuch der feld und militærpost in østerreich 1914 – 1918. Nr 2.
211 AGZ Rumænien ? Zivilpost in Rumænien
212 SMPS Sverige 1992 Militærpostal tidsskrift nr. 32.
213 Posthistorisk Grønland 1989 The postal history of Greenland 1836 – 1958
214 Posthistorisk Grønland 1989 Mesters vig 1950 – 1985. Bind 2.
215 Posthistorisk verden 1972/75 Posthistorisk tidsskrift fra Danmark. Nr 1 til 10.
216 Posthistorisk verden 1975/76 Posthistorisk tidsskrift fra Danmark. Nr 11 til 17a.
217 Posthistorisk Grønland 1989 Varianter
218 Posthistorisk Norge 1994 Postkontrolkontor nr. 1.  Oslo. 2 verdenskrig.
219 Posthistorisk Norge 1994 Postkontrolkontor nr. 2. Stavanger og Trondheim. 2 verdenskrig.
220 Posthistorisk Norge 1994 Den norske postkontrollen i Tromsø og Narvik. 1945 – 1946.
221 Posthistorisk Danmark 1978 Sjøposten Fredriksværn – Frederikshavn. 1821 – 1827.
222 Posthistorisk Danmark ? Den danske brigade/det danske kommando i Tyskland.
223 Posthistorisk Danmark ? Registrering af postforsendelser til udlandet 2 juni 1945.
224 Posthistorisk Grønland ? Grønland omkring begyndelsen af 2 verdenskrig.
225 Posthistorisk Grønland ? Forskelligt om Grønland fra begyndelsen af 2 verdenskrig. Og frem.Samt Eng. Censur.
226 Posthistorisk Sverige 1991 Militærpostal tidsskrift nr. 29.
227 Anker Blaabjerg Tyskland 2003 Tyske breve fortæller historie.
228 Simon/Walsh USA 1976 Postal meter. Stamps catalog.
229 Johl USA 1976 Stamps 1902 – 1935.
230 Henrik S. Møller Slesvig. 1975 Nordslesvigske stempler 1864 – 1920. Tillæg til pht nr 2.
231 Posthistorisk Latvija 1995 Katalog
232 Posthistorisk Kina/Taiwan 1994 Chinese stamps issued in Taiwan.
233 Spejderklub Danmark 1975 Phila – spejd. Nr. 2. marts 1975.
234 Bulterman Nederlands-indie 1981 Poststempls  1864 – 1950.
235 Posthistorisk Sverige 1977 Handbok over Gøteborg stempler.
236 Posthistorisk Danmark 2005 Feldpostnummern und stationierungszeitrøume deutche einheiten in Danemark 2 vk.
237 Posthistorisk Tjekkoslovakiet 1986 Varianter.m.m.
238 M. Ossa. Finland 1977 Finsk specialkatalog.
239 H.Grebe. Tyskland 1968 Specialkatalog altdeutschland.
240 A.Laitinen Finland 1961 Finsk specialkatalog. Stempler.
241 T. Ingeloff Norden 1945 Nordiska Frankostamplar.
242 Posthistorisk Grønland 1985 13 stk hæfter om posthistorie.( Nr.021 til 033.)
243 Posthistorisk Danmark ? Den danske brigade – Schalburg.sommer og hipo korpsene.
244 Posthistorisk Danmark 1988 Postkort Odense på gamle postkort.
245 Posthistorisk Danmark 2001 Danske frimærker i 150 år ink. Prøvetryk.
246 Wøldike Danmark 2012 Perfin katalog blå.
247 C. E. Jørgensen Danmark 2002 Om den åbne frimærkesamling.
248 C. E. Jørgensen Danmark 2002 Om at samle Christian X i to farve.
249 B.E.Burnæs Norge 1976 Fortegnelse over poststempler med “Kronet posthorn”
250 Weimann Berlin 1983 Burgen und schlosser nr 1
251 E M Larsen Danmark 1979 Sønderjydsk posthistorie II. Censuren af krigsfangepost. 1914 – 1918.
252 E M Larsen Danmark 1979 Den danske FN styrke i Gasa Danor bn unef 1956 – 67.
253 KPK Danmark 1954 Danske privatpost frimærker.
254 A. Jacobsen Danmark 1901 Danske postfrimærker 1851 – 1901. ink. 4 x prøvetryk.
255 Politiken Danmark 1972/74 Det supplerende katalog. 30 øre provisorierne.
256 Posthistorisk Tyskland 1959 Friestempel.
257 K.Juul Danmark 1987 De klassiske marginalnumre.
258 Contenta Sverige 1976 Svenska ortstemplar 1819 – 1975.
259 Bechsgaard Slesvig. 1970 Varianter.m.m.
260 Posthistorisk Sverige 1975 Liste over svenske bureauer(postkupeer,pkp)
261 C. E. Jørgensen Danmark 2002 Om at samle postvæsnets blanketter.
262 Posthistorisk Danmark 1973 Bestemmelser vedrørende hjemmefrankostempling.
263 Hølzer Brd 1985 Spezial katalog markenheftchen zusammendrucke.
264 Michel Schweiz/Liechenstein 1979 Spezial katalog.
265 J. Rasmussen Danmark 1970 Special katalog fluorescerende frimærker.
266 T.Plovst Danmark 1972/74 Det supplernde katalog.  Bla. Danske varianter.
267 Posthistorisk Danmark 1999 Danmarks officielle julemærker fra 1904 med varianter.
268 S  Gibbons verden 1992 Fugle på frimærker.
269 J.Haywood verden 1999 Historisk verdensatlas.
270 Posthistorisk Danmark ? Udtog af alle nugældende kongelige befalinger feltpostvæsnet vedkomne. 1810.
271 Posthistorisk Tyskland 1980 Wandsbek und seine post.
272 Posthistorisk Tyskland 1971/80 Geschichte des post und fernmeldewesens zwischen nord und ostsee. 3 BLÅ mapper.
273 Posthistorisk verden 1972/79 The Collectors club. Philatelist. Vol 51,4,1972 + Vol 58,6,1979.
274 Posthistorisk verden 1978/79 Postiljonen Rapport. 1978 nr. 1. + 1979 nr 1 – 4.
275 Posthistorisk verden 1980/81 Postiljonen Rapport. 1980 nr. 1 + 2. + 1981 nr 3 + 4.
276 S  Gibbons verden 1989 Skibe på frimærker.
277 Skilling verden 1998 Finurlige frimærker.
278 Posthistorisk verden 1940 Schule der Philatelie.
279 Dff Danmark 1984 Biblioteksfortegnelse vest.
280 Bosserhoff verden 1991 Motiv. Handbuch und ratgeber.
281 P.Kylling verden 1985 Filatelistisk fremmedordbog.
282 Dff Danmark 1994 Biblioteksfortegnelse øst.
283 Posthistorisk verden 1920 The stamps collector. Guide to the world.
284 S  Gibbons verden 1972 Philatelic terms illustrated.
285 Ørn Grahm verden 1976 Motiv filateli
286 H. S. Linnemann Siam 1938 The postal stationery of Siam.
287 Posthistorisk Island 1978 Catalog.
288 Edifil Spanien 2001 Catalog.
289 Posthistorisk Danmark 1987 Hafnia 87 i 5 bind.
290 Posthistorisk Tyskland 1984 Temahæfte over små tyske frimærke historier.
291 Posthistorisk Tyskland 1998 Berlin Auktionskatalog.
292 Posthistorisk Venezuela 1988 Catalog.
293 DFT Danmark 1977/90 10 stk Årbøger.  ( 1984/85 mangler).
294 Posthistorisk Danmark 1950/58 2 Årbøger af “Frimærkesamleren.”
295 Posthistorisk Danmark 1941/46 3 Årbøger af “frimærke nyt”
296 Posthistorisk Danmark 1947/50 3 Årbøger af “frimærke nyt” uden 1948.
297 Facit Norden 1974/75 Specialkatalog.
298 Facit Norden 1992 Specialkatalog.
299 Posthistorisk Sverige 1970/87 Postrytteren årbog i  18 bøger.
300 Daka Island/Færø/Grønland 1996 Håndbog over klassisk.
301 J.Rasmussen Danmark 1977 Catalog.
302 S.Togeby Danmark 1940 Frimærkerne fortæller om Danmark.
303 Gibbons England 1977 Great Britain, vol.1 Queen Victoria
304 P.Kylling verden 1982/83 Filatelistisk katalog nøgle nr. 1 til 3.
305 Victor Majetic Østrig-Ungarn 1965 Feltpost- og etappenpoststempler 1914-1918
306 I.E.Larsen Danmark 1987 Frimærker
307 Michel Tyskland 1985 Ganzsachen
308 Grimsey verden 1980 Motiv “musik”
309 S.Togeby Danmark 1942 De dræbende frimærker”Roman”
310 Mackay England 1967 The story of Great Britain and her stamps.
311 Posthistorisk verden 1974 The post/Die post. “a universal link among men” 2 bøger. En på eng og en på tysk.
312 Djf Norden 1983/84 Nordiske julemærke katalog med lokal mærker
313 J.E.Granville USA 1947 Price predictions. Nr 1
314 J.E.Granville USA 1947 Price predictions. Nr 2
315 H.W.Bosserhoff verden 1991 Motiv philatelie. Handbuch und ratgeber. Das sammelgut.
316 Muller Tyskland 1961 Special katalog
317 xx XX
318 Dff Danmark 1994 Fortegnelse bibliotek øst.
319 Trojan Tjekkoslovakiet 1995 Katalog 1918-1939 + 1918-1992. + 1993 – 1995.
320 Frost Norge 1977 Takken special, med våbenudgave skilling.
321 T.Todd Empire 1938 Stamps of the Empire.
322 Don Brandt Island 1993 Postal history. Exploring Iceland through its Stamps
323 E.V.Wowern Færøerne 1991 Catalog.
324 K.Hopballe Færøerne 1982 Om at samle.
325 Posthistorisk Norge 1999 Norgeskataloget.
326 O. Cronsjø verden 1948 Jordens frimærke lande bind 1 – 5
327 Lindtner Tyskland 1984 /87 2 postkort auktionskataloger
328 Transpress verden 1974 Philatelie Leksikon
329 Posthistorisk USA 1971/78 Stamps stories 2 bind
330 Posthistorisk verden 1906 Katalog
331 Mackay verden 1967 Investering i frimærker
332 Wm. C. Steiger verden 1931 Posttage meter katalog
333 A. Sandal verden 1940 Frimærkebogen vejledning for frimærkesamlere
334 Takken Zeppelin ? Zeppelinbreve
335 K. Germeten Norge 1982 Omsetning av frimerker
336 Posthistorisk Italien 1979 Forged pre-adhesive postmarks of the old states.
337 AFA Danmark 1967 Helsager DK-Dvi-Slesvig-Island.
338 Sff Irland 1966 Provisorierna 1922
339 E. C. Hansen Danmark 1967 Frimærker – en verdens hobby
340 C. D. Koch Danmark 1960 Sådan begynder man at samle
341 C. E. Jørgensen Danmark 1966 Om at samle frimærker
342 Williams verden 1947 Games and recreations series
343 Hernov verden 1958 Gamle frimærker
344 N.V H. verden 1970 Frimærker som hobby
345 C. Brun verden 1967 Motiv lAFAune
346 C. Brun verden 1967 Motiv sports et scoutisme
347 K. V. Fullov verden 1973 Motivsamlere hvorfor? hvordan?
348 Posthistorisk Danmark 1978 Katalog
349 KE Danmark 1973/74 Specialkatalog med stjernestempler
350 Posthistorisk Danmark 1977 Filatelistisk leksikon og fremmedordbog bind 1-6
351 S. Andersen Danmark 1971 Montering / Udstilling
352 S. Andersen Danmark 1971 Hvordan sælger jeg mine frimærker
353 Posthistorisk DVI 1942 1855 – 1917
354 Posthistorisk Danmark 1942 Julemærker
355 Posthistorisk Danmark 1945 Filatelistiske raad. Samler-kultur
356 Posthistorisk Sverige 1979 Motiv  på Svenska frimærkshæften 1904 – 1979
357 C. Petersen verden 1954 Motiv.  Dyr på frimærker
358 Posthistorisk Sverige 1980 Motiv att samla motiv
359 F. Knudsen Polen 1948 Polens frimærker 1860 – 1924
360 Takken verden 1978 Britiske stempler.    Nr. 3  +  Nr. 4
361 Posthistorisk Danmark 1942 1851 – 1940 Ringstempler, sær-og turiststempler
362 G.A. Hagemann Danmark 1943 Kritiske studier over  ” Statistikken “
363 Frost Island 1981 Krone og posthornstempler nr. 3
364 Holbøll Danmark 1958 Caritas. 2 bind.
365 Mads Lidegaard Grønland 1945 Særtryk af beretning vedrørende Grønlands styrelse.
366 Posthistorisk Danmark 1951 Slægten Glucksborg.
367 Takken DVI 1978 DVI Kongemærker 1907 – 1917
368 Borek verden 1966 Kleines brevier fyr briefmarkensammler
369 Posthistorisk Malaysia/Singapore 1991 Mærker – telefonkort m.m.
370 Koopman Holland 1975 Puntstempels.
371 Posthistorisk Danmark 1992 P & T historie i 5 bind. Før 1711 til efter 1960.
372 Toke Nørby Danmark 1904 2 Bind om Det Kgl. Danske postvæsen samt portrætgalleri. 1624 – 1904.
373 Wellsted/Flower verden 1986 The stamp atlas.
374 Otto Hornung verden 1970 Den store frimærkebog, samt Illustrated encyclopedia of stamp collecting. 2 Bind.
375 Michel verden 1936 Katalog.
376 Michel verden 1941 Katalog.
377 Quist Danmark 1970 Æske med Quist  Variant Plancher.
378 Posthistorisk Sverige 1968 Kungl. Poststyrelsens Cirkulær 1968 til 1980 i 4 ringbind.
379 Frost DVI 1976 Dvi frimærker af E.Hvidbjerg Hansen.
380 Schneider verden 1983 Tiere auf briefmarken.
381 H.A.Schrøder Danmark 1997 Glucksborgerne.
382 Mosden Israel 1971 Katalog.
383 Sieger Øst Europa 1984 Block special katalog.
384 Facit Europa 1985 Frimærkekort/Stamp cards.
385 Posthistorisk Finland 1983 Katalog.
386 S  Gibbons New Zealand 1987 New Zealand/Dependencies katalog.
387 AFA Danmark 1970 Marginalnummer katalog.
388 Hellsten verden 1987 Finsk bog om Vandmærker hele verden.
389 Holbøll Danmark 1977 Julemærker 1904 – 1977.
390 I.E.Larsen Danmark 1970 Det lå i luften.
391 J.M.Jor Danmark 1986 Vejle postkontors historie 1624 – 1986.
392 Guinness verden 1983 Frimærkebog. Tal/ting om frimærker, stempler og helsager.
393 Brilon verden 1967 Sankt Georg spejdermotin katalog.
394 C.S.Jørgensen verden 1959 Vejledning for frimærkesamlere.
395 Hubl verden 1979 Interplanetare Raumsonden.
396 Kylling verden 1983 Alverdens frimærkelande.
397 Schneider Europa 1982 Europa – Thematik.
398 Borek USA 1982 Katalog.
399 Borek FN 1982 Katalog.
400 KE. Danmark 1981 Specialkatalog.
401 S  Gibbons Eastern Pacific 1987 Katalog. I st Edition.
402 Posthistorisk Tyskland 1984 Phila Musica 84. Katalog.
403 Posthistorisk Norden. 1987/88 Nordisk julemærke katalog i 2 bind.
404 Daka Grønland 1996/97 Katalog.
405 AFA Danmark 1968 Helsager.
406 Daka Danmark 1947 Katalog samt tavler i 2 bind.
407 E.W.Argyle verden 1973 Ships on stamps. Part nine.
408 Posthistorisk Danmark 1980 Bølgelinie 75 år.
409 F.Rønne Danmark 1934 Min frimærkesamling.
410 A.M.Nielsen Danmark 1987 The Danish post and telegraph museum.
411 G.Heyd Frankrig 1969 Paris par moulins. Belejring 1870/71
412 Posthistorisk Danmark 1977 Hørsholm postkontor gennem 200 år.
413 I.E.Larsen verden 1976 Fra mig til dig.  I 5000 år.
414 Posthistorisk Danmark 1986 Udstillingskataloger  Slagelse.
415 Posthistorisk Danmark 1986 Udstillingskataloger  Aabenrå.
416 Posthistorisk Danmark 1986 Udstillingskataloger  Esbjerg fila.
417 Posthistorisk Danmark 1987 Udstillingskataloger  Haslev.
418 Posthistorisk Danmark 1988 Udstillingskataloger  Odense.
419 Posthistorisk Danmark 1988 Udstillingskataloger  Tåstrup.
420 Posthistorisk Danmark 1987 Udstillingskataloger  Kolding.
421 Posthistorisk Danmark 1987 Udstillingskataloger  Thisted.
422 Posthistorisk Danmark 1987 Udstillingskataloger  Nordfalster.
423 Posthistorisk Danmark 1987 Udstillingskataloger  Ærø.
424 Posthistorisk Danmark 2003 Udstillingskataloger  Tåstrup.
425 Posthistorisk Danmark 2003 Udstillingskataloger  Svendborg.
426 Posthistorisk Danmark 1987 Udstillingskataloger  Roskilde.
427 Posthistorisk Danmark 1945 Frikorps Danmark. A4 lomme med papirer.
428 H. E. Harris USA 1990 Postage Stamps catalog 1990
429 AFA Danmark 2007 fireblokke
430 Wennergren-Cappelen Norge 1985 Norgeskatalogen med varianter
431 George Griffenhagen verden 1981 Adventures in topical stamp collecting
432 F.I.P. udstilling 1968 F.I.P. regler for forbudte udstillingsmærker
433 Sigurd Tullberg verden 1972 Handbok for filatelister
434 Aarhus frim.handel verden 1950? Sportsfrimærker, antik hefte
435 feltpost Tyskland ? Die Feldpostnummern der deutschen truppen in Polargebiet 1940-45
436 E. Menne Larsen verden Regler for “Transit-portoesn og int. Portos afskaffelse” 1873
437 Niels H. Bundgaard Danmark 2003 Danske forsendelser 1875-2003, udg. af AFA
438 N.V.P.H. Holland 1997 Special katalog
439 S.F.F. Sverige 1980 Sverige katalogen 1979-80, med varianter
440 DAKA GF 6 Grønland 1997 Poststempler efter 1938, GF 6
441 Fil. Forlag Danmark 1949 Danske tekst- maskinstempler. Antikvar
442 AFA Norden 2008 AFA Specialkatalog 2008.
443 H. Woltersdorf Feltpostnr. I DK 2012 Harald Woltersdorf, Feltpostnummerne und Stationierungszeiträume deutscher Einheiten in Dänemark 1940-45
444 Thomas Schantl Mecklenburg- Vorpommern 1997 Plattenfehler Katalog Sowjetische Besatzungszone
445 Lasse Nielsen Tofarvede frimærker 2001 6 bindsværk 1870-1905. Udg. KPK.
446 Michel Europa Übersee 1941 1941 Michel katalog – antik
447 Michel Europa Übersee 1936 1936 Michel katalog – antik
448 ISCA Malaysia-Singapore 1983 Katalog Malasysia-Singapore-Brunei
449 AFA Skandinavien 2012 2012
450 Ole S. Jacobsen Danmark breve 2012 Bogen om danske breve 1880-1851
451 Collins USA 2006 Guide to U.S. Stamps
452 Lars Jørgensen Avisporto 2006 Danmarks Avisportomærker.
453 Johsson Island 1977 One hundred years of Icelands Stamps (gave Bølling 2013)