Frimærkeklubben Sydvest, Esbjerg
Dff-nr. 144 og 149, stiftet 1963

SKJERN BANK

Reg. Nr. 7780  kontonr. 0001633627

Swift adr. er: SKJBDK22VAR.

IBAN nr.: DK47 77800001633627.

CVR nr. : 34401268.

Erhvervs & selskabsstyrelsen: Sydvest J.nr. 2012-156417


Bestyrelsens sammensætning 2015:

Formand:

Frants J. Langhoff

Mobil: 24773810

frants.langhoff@gmail.com

Næstformand:

John Jørgensen

Mobil:

brunhojnissen@hotmail.com

Kasserer:

Irene Henriksen

ihen54@gmail.com

Tlf. 75 25 87 68

Mobil: 40118768

Klubmester:

Erik Henriksen

stenhugger53@gmail.com

Mobil: 40438768

Bestyrelsesmedlem:

Bo Pallesen

Pallesen@pc.dk

Mobil: 21282470

Bestyrelsessuppleanter:

Lene Fabricius

Kim Sørensen

Klubbens ledelsesfunktioner:

Webmaster:

Bo Pallesen

Redaktør:

Lene Fabricius

Det momsfrie anvisningssalg:

Erik Henriksen

Mobil: 40438768

Stempel-gruppen:

Carsten Rathleff

Tlf. 21 46 05 25

Postkortgruppen:

Allan Jacobsen,

Tlf. 75 15 04 19